Doradztwo biznesowe przy usprawnieniach procesów w firmie
28 stycznia 2024
W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie konkurencja jest zacięta, a tempo zmian nieustannie przyśpiesza, organizacje szukają sposobów na utrzymanie swojej konkurencyjności i doskonalenie swoich procesów. Jedną z filozofii, która zdobywa coraz
28 stycznia 2024
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym skuteczne zarządzanie procesami jest kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu organizacji. Jednym z narzędzi, które umożliwiają przedstawienie, analizę i optymalizację procesów biznesowych, jest Business Process Model and
17 grudnia 2023
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, skuteczne monitorowanie działań jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa. Nie tylko ułatwia ono planowanie i realizację projektów, ale także stanowi fundament skutecznej komunikacji w zespole.
17 grudnia 2023
Ocena i informacyjne wsparcie ze strony szefa w firmie są kluczowe dla rozwoju pracowników oraz efektywności organizacji jako całości. Dobry feedback od przełożonego może być motywujący, inspirujący i stanowić fundament
08 października 2023
W poprzednim artykule omówiliśmy, że styl zarządzania powinien być dopasowany do etapu rozwoju pracownika w firmie. Skupiliśmy się na czterech podstawowych stylach zarządzania: dyrektywnym, trenerskim, wspierającym i delegującym. Teraz przyjrzymy

Blog o rozwoju osobistym i biznesu

zwierzynski.p@gmail.com