Doradztwo biznesowe przy usprawnieniach procesów w firmie
20 kwietnia 2024
Mapowanie Strumienia Wartości (Value Stream Mapping, VSM) to kluczowa technika stosowana w Lean Manufacturing oraz innych metodach ciągłego doskonalenia, takich jak Six Sigma. VSM umożliwia szczegółową analizę procesów biznesowych i
20 kwietnia 2024
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, dążenie do doskonałości i ciągłego doskonalenia jest nieodłącznym elementem strategii organizacji. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi wspierających ten cel jest cykl PDCA, znany również jako cykl
07 kwietnia 2024
Planowanie i osiąganie celów jest kluczowym elementem sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Cele, które są dobrze zdefiniowane i sprecyzowane, są bardziej osiągalne i skuteczne. Metoda SMART to popularne podejście
28 stycznia 2024
Optymalizacja produkcji to kluczowy element w biznesie, który może mieć znaczący wpływ na efektywność, rentowność i konkurencyjność firmy. Jednak skuteczna optymalizacja nie może odbywać się bez zaangażowania odpowiednich liderów, którzy
28 stycznia 2024
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym skuteczne zarządzanie procesami jest kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu organizacji. Jednym z narzędzi, które umożliwiają przedstawienie, analizę i optymalizację procesów biznesowych, jest Business Process Model and

Blog o rozwoju osobistym i biznesu

zwierzynski.p@gmail.com