W ostatnich dniach uzyskałem kolejne umiejętności potwierdzone certyfikatem. Tym razem uczestniczyłem i ukończyłem kurs Zarządzanie strategiczne.

Zarządzanie strategiczne, tak jak każde podejście powiązane z naukowym sposobem zarządzania, opiera się na cyklu doskonalenia PDCA. Jej elementami są: analiza stanu obecnego, określenie strategii działania, dzielenie strategii na drobniejsze elementy. To dzięki integracji całej firmy, możemy osiągnąć synergię, pozwalającą wypracować założone wyniki.

Podczas kursu zrealizowałem następujące zagadnienia:

  • DNA organizacji
  • Model Kano
  • Model Hoshin Khanri
  • Skanowanie
  • Planowanie strategii
  • Kaskadowanie strategii
  • Wykonanie strategii
  • Sprawdzenie strategii
  • Diagnoza przedsiębiorstwa

 

ZP

Certyfikat Zarządzanie Strategiczne

Patryk Zwierzyński, recenzja strategia lean
11 grudnia 2020
Doradztwo biznesowe, consulting, wiz consulting, usprawnienia procesów
Patryk Zwierzyński, doradztwo biznesowe, consulting

Zwierzyński Patryk

Patryk Zwierzyński, doradztwo biznesowe, konsulting