Zwierzyński Patryk

Patryk Zwierzyński, doradztwo biznesowe, konsulting

W ostatnich dniach uzyskałem kolejne umiejętności potwierdzone certyfikatem. Tym razem uczestniczyłem i ukończyłem kurs Zarządzanie strategiczne.

Zarządzanie strategiczne, tak jak każde podejście powiązane z naukowym sposobem zarządzania, opiera się na cyklu doskonalenia PDCA. Jej elementami są: analiza stanu obecnego, określenie strategii działania, dzielenie strategii na drobniejsze elementy. To dzięki integracji całej firmy, możemy osiągnąć synergię, pozwalającą wypracować założone wyniki.

Podczas kursu zrealizowałem następujące zagadnienia:

  • DNA organizacji
  • Model Kano
  • Model Hoshin Khanri
  • Skanowanie
  • Planowanie strategii
  • Kaskadowanie strategii
  • Wykonanie strategii
  • Sprawdzenie strategii
  • Diagnoza przedsiębiorstwa

 

ZP

Certyfikat Zarządzanie Strategiczne

Patryk Zwierzyński, recenzja strategia lean
11 grudnia 2020
Doradztwo biznesowe, consulting, wiz consulting, usprawnienia procesów
Patryk Zwierzyński, doradztwo biznesowe, consulting