Doradztwo biznesowe przy usprawnieniach procesów w firmie
audyt zewnętrzny
24 marca 2022

Czym jest audyt zewnętrzny?

Audyt zewnętrzny jest to kontrola przeprowadzana w celu zbadania procesów zachodzących w firmie. Stanowi niezawodne narzędzie, umożliwiające zebranie niezbędnych informacji, które mogą pomóc w usprawnieniu działania firmy. Dzięki regularnym audytom zewnętrznym przedsiębiorstwo jest w stanie lepiej radzić sobie z ewentualnymi nieprawidłowościami w jego funkcjonowaniu. Co jeszcze warto wiedzieć o audycie zewnętrznym firmy? Odpowiadamy!

 

Audyt zewnętrzny – na czym polega?

 

Audyt zewnętrzny jest badaniem weryfikującym procesy zachodzące w firmie. Może dotyczyć zarówno całego przedsiębiorstwa, jak i konkretnego procesu, systemu, produktu czy projektu. To instrument, który dostarcza wielu cennych informacji na temat funkcjonowania firmy, a oprócz tego jest impulsem do wprowadzania zmian oraz skorzystania z konsultacji biznesowych czy doradztwa biznesowego.

 

Każdy audyt zewnętrzny firmy przeprowadzany jest na wniosek przedsiębiorstwa, zaś jego pozytywny wynik skutkuje przyznaniem certyfikatu.

 

Audyt zewnętrzny to kluczowy instrument badawczy, który jest brany pod uwagę w ocenie ryzyka podczas zarządzania firmą. W trakcie audytu zewnętrznego ocenia się stopień zgodności badanych aspektów z:

  • normami,
  • przepisami prawa,
  • ustalonymi standardami,
  • zasadami wewnętrznymi,
  • innymi regułami dotyczącymi przedmiotu audytu.

 

Audyt zewnętrzny firmy przeprowadzany jest przez niezależnych audytorów. Warto pamiętać, że osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie audytu nie może być związana z audytowaną jednostką. Może być to natomiast pracownik firmy konsultingowej, posiadający odpowiednie uprawnienia.

 

Dlaczego przeprowadza się audyt zewnętrzny firmy?

 

Jednym z celów audytu zewnętrznego jest wskazanie aspektów funkcjonowania firmy, które wymagają zmian. Dzięki temu można zaplanować, a następnie wdrożyć konkretne działania, mające na celu poprawę tychże aspektów oraz zoptymalizowanie konkretnych procesów. Celem audytu zewnętrznego firmy jest także analiza konkretnych działań, przeprowadzanych przez przedsiębiorstwo, wskazanie błędów oraz ocena jego zdolności. Firmy, które decydują się na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zyskują prestiż oraz osiągają konkurencyjność w branży. Co więcej, przedsiębiorstwa, które chcą poprawić swoją pozycję na rynku, mogą ubiegać się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego przez jednostkę certyfikującą. Wówczas audyt przeprowadzony z pozytywnym skutkiem kończy się przyznaniem konkretnego certyfikatu.

 

Rodzaje audytów zewnętrznych

 

Możemy wyróżnić dwa rodzaje audytów zewnętrznych. Dzielą się na:

  • Audyt drugiej strony – określany jest również jako audyt dostawcy. Jest przeprowadzany przez podmiot, chcący nawiązać współpracę z konkretną instytucją lub zweryfikować aktualnego podwykonawcę. Mianem podmiotu określany jest dostawca, potencjalny klient lub firma, która chce nawiązać współpracę. Osobą przeprowadzającą audyt jest w tym przypadku wyspecjalizowany audytor zewnętrzny drugiej strony. Dzięki temu podmiot może przekonać się, czy chce zdecydować się na rozpoczęcie lub kontynuowanie współpracy.  
  • Audyt trzeciej strony – przeprowadzany jest przez jednostkę, która potwierdza zgodność systemu z wymaganiami normy. Pozytywny wynik audytu oznacza dla przedsiębiorstwa uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. W przypadku audytu trzeciej strony wniosek o jego przeprowadzenie składa zawsze strona zainteresowana.

 

zwierzynski.p@gmail.com