Doradztwo biznesowe przy usprawnieniach procesów w firmie
Dowiedz się, dlaczego cele SMART są kluczowe dla sukcesu osobistego i zawodowego. Poznaj kroki do ustalania celów specyficznych, mierzalnych, osiągalnych, realistycznych i określonych czasowo.
Cele SMART
Planowanie skuteczne
Sukces osobisty
07 kwietnia 2024

Jak ustalać cele SMART: Klucz do skutecznego planowania

Planowanie i osiąganie celów jest kluczowym elementem sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Cele, które są dobrze zdefiniowane i sprecyzowane, są bardziej osiągalne i skuteczne. Metoda SMART to popularne podejście do ustalania celów, które pomaga stworzyć cele klarowne, mierzalne i osiągalne. W tym artykule przeanalizujemy, czym są cele SMART, jak je efektywnie stosować oraz dlaczego są one tak istotne dla sukcesu.

 

Czym są cele SMART?

 

Cele SMART to skrót od:

 • S – Specyficzne (Specific)
 • M – Mierzalne (Measurable)
 • A – Osiągalne (Achievable)
 • R – Realistyczne (Relevant)
 • T – Określone czasowo (Time-bound)

 

Kiedy cele są ustalane zgodnie z zasadami SMART, stają się bardziej konkretne i łatwiejsze do realizacji. Oto szczegółowe omówienie każdego elementu celów SMART:

 

Specyficzne (Specific)

 

Cele powinny być jasno zdefiniowane i konkretne. Zamiast postawić ogólny cel, lepiej jest określić go szczegółowo. Na przykład, zamiast powiedzieć "chcę poprawić swoje umiejętności pisania", można powiedzieć "chcę napisać co najmniej jeden artykuł na bloga każdego tygodnia".

 

Mierzalne (Measurable)

 

Cele powinny być mierzalne, aby można było ocenić postępy w ich realizacji. Ustalając cele, warto mieć możliwość określenia, czy osiągnęliśmy sukces. Na przykład, "zwiększyć sprzedaż o 20%" jest mierzalnym celem.

 

Osiągalne (Achievable)

 

Cele powinny być ambitne, ale jednocześnie realistyczne do osiągnięcia. Unikaj zbyt trudnych celów, które mogą zniechęcić. Warto mieć na uwadze swoje umiejętności, zasoby i czas potrzebny do realizacji celu.

 

Realistyczne (Relevant)

 

Cele powinny być istotne i odpowiadać aktualnym potrzebom i celom. Powinny mieć sens w kontekście ogólnych planów i strategii.

 

Określone czasowo (Time-bound)

 

Cele powinny mieć ściśle określony termin wykonania. Określenie czasowego ramy pomaga utrzymać motywację i skupienie.

 

Dlaczego cele SMART są ważne?

 

Ustalanie celów zgodnie z metodą SMART przynosi wiele korzyści:

 

 • Klarowność: Cele SMART są jasne i precyzyjne, co ułatwia ich zrozumienie i realizację.
 • Motywacja: Mierzenie postępów w realizacji celów dostarcza motywacji do dalszej pracy.
 • Efektywność: Cele SMART pomagają w skoncentrowaniu się na konkretnych zadaniach i uniknięciu rozproszenia uwagi.
 • Odpowiedzialność: Mierzenie celów pozwala określić, czy osiągamy postawione cele, co zwiększa poczucie odpowiedzialności.

 

Cele SMART są szczególnie ważne dla osób dążących do samorozwoju i sukcesu zawodowego. Pomagają zdefiniować drogę do osiągnięcia celów oraz śledzić postępy w ich realizacji.

 

Jak ustalać cele SMART?

 

 • Określ specyficzny cel: Zdefiniuj dokładnie, czego chcesz osiągnąć. Im bardziej konkretny cel, tym łatwiej będzie go zrealizować.
 • Upewnij się, że cel jest mierzalny: Określ, w jaki sposób będziesz mierzyć postępy w realizacji celu. Czy można określić ilościowo, czy cel został osiągnięty?
 • Upewnij się, że cel jest osiągalny i realistyczny: Zastanów się, czy jesteś w stanie osiągnąć ten cel w danym czasie i przy dostępnych zasobach.
 • Upewnij się, że cel jest istotny: Sprawdź, czy cel jest zgodny z Twoimi ogólnymi planami i wartościami.
 • Określ termin wykonania: Ustal konkretny termin, w którym chcesz osiągnąć cel. Określenie czasowego ramy pomaga utrzymać motywację i skupienie.

 

Przykład celu SMART:

 

Zamiast powiedzieć: "Chcę nauczyć się języka hiszpańskiego."

Możesz powiedzieć: "Chcę osiągnąć poziom biegłości w języku hiszpańskim do końca przyszłego roku, ucząc się przez co najmniej godzinę dziennie i robiąc ćwiczenia praktyczne z native speakerami co tydzień."

 

Cele SMART w życiu osobistym i zawodowym

 

Cele SMART można z powodzeniem stosować we wszystkich dziedzinach życia:

 

Życie osobiste

 

 • Fitness: "Chcę stracić 5 kilogramów w ciągu trzech miesięcy poprzez regularne ćwiczenia i zdrową dietę."
 • Edukacja: "Chcę ukończyć kurs online z psychologii w ciągu sześciu miesięcy, poświęcając na naukę co najmniej dwie godziny tygodniowo."

 

Kariera zawodowa

 

 • Rozwój zawodowy: "Chcę zdobyć certyfikat zarządzania projektem do końca roku, ucząc się przez dwie godziny dziennie."
 • Sprzedaż: "Chcę zwiększyć obroty mojego działu o 15% w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, opracowując nowe strategie sprzedaży."

 

Podsumowanie

 

Cele SMART to skuteczne narzędzie planowania, które pomaga zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu. Pamiętaj, aby cele były konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone czasowo. Stosując metodę SMART, lepiej zrozumiesz swoje cele i będziesz bardziej skuteczny w ich realizacji.

 

Stawiając cele zgodnie z zasadami SMART, zwiększasz swoje szanse na osiągnięcie sukcesu. Pamiętaj, żeby regularnie monitorować postępy i dostosowywać cele w razie potrzeby. Cele SMART są nieocenionym narzędziem dla wszystkich, którzy pragną efektywnie planować swoje działania i osiągać wyznaczone cele.

zwierzynski.p@gmail.com