Zwierzyński Patryk

Patryk Zwierzyński, doradztwo biznesowe, konsulting

 W lutym 2018 roku miałem przyjemność wygłosić referat na temat Seru production jako japońska forma produkcji komórkowej na konferencji Przemysł 4.0 a Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.

Wystąpienie spotkało się z ciepłym przyjęciem i pojawiło się kilka pytań dotyczących omawianego tematu. Referat został opublikowany w monografii Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji.

Omawiam w nim koniecznośc szybkiej odpowiedzi na wymagania klientów przez przedsiębiorstwa. Zarządzający przedsiębiorstwami zmuszeni są do poszukiwania nowych rozwiązań organizacji produkcji. Krótki cykl życia produktu oraz niezadowalające wyniki dotychczasowych form organizacji produkcji wymusiły na japońskich producentach elektroniki zastosowania niekonwencjonalnej metody organizacji procesu produkcyjnego. W latach dziewięćdziesiątych powstało seru production – japońska wersja produkcji komórkowej. Zadowalające efekty w kilku przedsiębiorstwach rozpowszechniły tą formę organizacji wśród japońskich producentów elektroniki. W pracy przedstawiono przegląd literatury z zakresu seru production z przytoczeniem przykładów dwóch dużych producentów: Sony oraz Canon

 

ZP

Japońska forma produkcji komórkowej

Patryk Zwierzyński, doradztwo biznesowe, usprawnienia procesów
28 lutego 2018
Doradztwo biznesowe, consulting, wiz consulting, usprawnienia procesów
Patryk Zwierzyński, doradztwo biznesowe, consulting