Doradztwo biznesowe przy usprawnieniach procesów w firmie
Odkryj kluczowe zasady udzielania konstruktywnego feedbacku w miejscu pracy. Poznaj strategie, które inspirują, motywują i wspierają rozwój pracowników, przyczyniając się do efektywności całej organizacji.
Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) to narzędzie Lean Manufacturing, które pomaga firmom zidentyfikować i wyeliminować marnotrawstwo, zwiększając efektywność procesów. Dowiedz się, jak przeprowadzić skuteczne VSM, aby optymalizować swoje operacje i poprawić zadowolenie klientów.
Mapowanie Strumienia Wartości, VSM, Lean Manufacturing
06 czerwca 2022

Mapowanie procesów biznesowych - korzyści

Mapowanie procesów biznesowych ma wiele zalet. Praktyka biznesowa pokazuje, że organizacja jest w stanie osiągnąć wyraźną poprawę swojej efektywności i konkurencyjności dzięki zmapowaniu procesów, a następnie ich optymalizacji.

 

Procesy biznesowe stanowią fundament sukcesu organizacji, jeśli są dobrze zaprojektowane i jednocześnie dobrze funkcjonują.

 

Można tutaj wymienić między innymi:

 • podniesienie satysfakcji klienta poprzez identyfikację czynności wpływających na długość cyklu wytwórczego,

 • ustalenie mierników osiągnięć skoncentrowanych na zadowoleniu klienta poprzez określenie czynników wpływających na usatysfakcjonowanie odbiorcy produktu,

 • zmniejszenie ilości braków poprzez określenie źródeł ich powstawania,

 • redukcja kosztów poprzez wykrycie czynności niedających wartości produktowi,

 • ustalenie przyczyn zaburzeń procesu poprzez wykrycie nieciągłości w przepływie informacji pomiędzy zespołami funkcjonalnymi i redundancji informacji,

 • podniesienie produktywności dzięki usunięciu wykrytych nieciągłości w realizowanym procesie.

 

 

4 kategorie zalet mapowania

 

Wymienione wyżej zalety stosowania mapowania procesów biznesowych w naszej organizacji dzielimy na cztery kategorie:

 1. Identyfikacja nieefektywności.

 2. Eliminacja zbędnych działań.

 3. Propagowanie najlepszych praktyk w organizacji.

 4. Wdrożenie nowych pracowników.

 

Wśród kadry zarządzającej występuje często przeświadczenie, że pracownicy wiedzą, jak należy dane działania wykonywać – w jakim czasie, kolejności oraz ile one organizację kosztują.

 

 

Co zyskujesz mapując procesy?

 

Mapowanie pozwala wychwycić problemy występujące w firmie. Mapowanie odpowiada na konkretne pytania, np.:

 • Kto naprawdę dokonuje akceptacji zakupu?

 • Dlaczego to zadanie nie jest realizowane szybciej?

 • Czy nie można tego zrobić taniej?

 • Dlaczego nie odbywa się to w systemie informatycznym, a formularzu papierowym?

 

Przeprowadzone rzetelnie mapowanie procesu zapewnia identyfikację:

 • działań nieprzynoszących wartości dodanej

  • tworzenie nowej tabelki, choć dane są już w innym miejscu

 • „spowalniaczy procesu” - tzw. wąskich gardeł

  • tylko 1 pracownik zajmuje się organizacją transportu, zatem wysyłka towaru musi poczekać

 • złych nawyków

  • Pan A z Działu B zawsze robił to w ten sposób i działało

 

Współcześnie realizowane procesy biznesowe charakteryzują się wysokim poziomem skomplikowania. Są one trudne do objęcia całościowo przez pracowników doświadczonych i niemalże niemożliwe do szybkiego zrozumienia przez pracowników nowo przyjętych.

 

 

Wdrażanie pracowników to długotrwały i kosztowny proces. Jak to zmienić?

 

Posiadanie zmapowanych procesów biznesowych ułatwia go i podnosi efektywność nauki przy jednoczesnym spadku kosztów oraz większej satysfakcji pozostałych pracowników, zwolnionych z konieczności tłumaczenia każdego kroku. Zmapowane procesy odpowiadają między innymi na takie pytania:

 • Jakie są zadania i odpowiedzialność poszczególnych członków procesu?

 • Z jakich narzędzi i systemów IT mam korzystać?

 • Do kogo raportuję i kto raportuje do mnie?

 • Jakie produkty i w jakim czasie mam dostarczać?

 

Opisywanie procedur organizacyjnych w postaci rysunkowej posiada wiele zalet nad opisywaniem takich procedur samym tekstem. Są to: przejrzystość, zachęta do czytania, łatwość zrozumienia, łatwość aktualizacji, przydatność do szkoleń, spójność, łatwość tworzenia, pokazywanie relacji.

 

Jeżeli chcesz abyśmy zmapowali procesy biznesowe w Twojej firmie i osiągnęli razem konkretne wyniki, to skontaktuj się z nami poprzez ten link.

zwierzynski.p@gmail.com