Doradztwo biznesowe przy usprawnieniach procesów w firmie

Polityka Ochrony Danych Osobowych

 

1. Wstęp

W związku z zasadami ochrony danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych ma na celu poinformowanie odwiedzających o zasadach przetwarzania danych osobowych na tym blogu.

 

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem tego bloga jest Patryk Zwierzyński, Sybiraków 10/20, 15-204 Białystok. NIP 7182126318, adres poczty elektronicznej: zwierzynski.p@gmail.com.

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia skorzystania z treści prezentowanych na blogu oraz w celach statystycznych i analitycznych. Mogą być również wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikami.

 

4. Rodzaje przetwarzanych danych

Blog może zbierać następujące kategorie danych osobowych:

  • Adresy IP

  • Informacje o przeglądarce internetowej

  • Informacje o lokalizacji geograficznej

  • Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies

  • Dane podane dobrowolnie przez Użytkowników poprzez formularze kontaktowe lub komentarze

 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika lub konieczność przetwarzania danych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

6. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem bloga lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

 

7. Prawa Użytkowników

Użytkownicy posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają inaczej.

 

9. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dbamy o odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy zmianą danych.

 

10. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Ochrony Danych Osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: zwierzynski.p@gmail.com.

Ostatnia aktualizacja: [23.09.2023]

zwierzynski.p@gmail.com